Site İstatistikleri
Toplam
:
5586632 ziyaretçi
Bugün
:
3240 ziyaretçi
Dün
:
3594 ziyaretçi
Sayfa 0.03 saniyede yüklendi
Email
    Hekim Seçme Hakkı »   
Hekim Seçme Hakkı

 

En temel hasta haklarından biri de hekimini seçebilme hakkıdır.Bu hakkın kullanılabilmesi için hastanemizde,poliklinik oda sayısını artırmak,üst katını da çocuk servisi olarak kullanmak amacı ile ek bina yapımına gidilmiş ve 2005 yılında D Blok hizmete girmiştir. Böylece her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkân sağlanmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından 17 Ekim 2007 tarih ve 9379 Sayılı Makam Oluruyla
       Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekim Seçmesine ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu yönergenin 5. Maddesinde yer alan bentlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.


 Madde 5- (1)   Poliklinik hizmetlerinin sunumunda;
       a) Temel hasta haklarından olan, hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek olan hekimi seçme ve değiştirme hakkının kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, kurumlarda hastanın hekim seçmesine imkân tanınması,
       b) Her hekime bir poliklinik odası sağlanarak poliklinik yapılan oda sayılarının artırılması suretiyle belirli saatlerde yaşanan yığılmaların önlenmesi ve hasta bekleme sürelerinin azaltılması,
       c) Hastaların sağlık hizmet sunumunda en iyi işbirliği yapabileceği ve iletişim kurabileceği hekimi seçmesinin sağlanması,
       ç) Hastaların sağlık kurumuna her gelişinde, istedikleri takdirde aynı hekime muayene olabilmesinin sağlanması,
       d) Hastanın isteği doğrultusunda, sağlık kurumuna ilk kabulünden itibaren aynı hekimin kontrolü altında olmasının sağlanması,
       e)  Hastanın yataklı tedavi kurumundaki tedavisinin herhangi bir aşamasında hekimini değiştirme hakkının sağlanması,
       f) Sağlık hizmeti sunumunda, sağlık kurumlarındaki hekim seçme uygulamalarının standartlaşmasının ve uygulamada birliğin sağlanması,
g) Hekim seçme ve değiştirme hakkı kapsamında hastaya talebi halinde kendisine sağlık hizmeti veren veya verecek olan hekimlerin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi verilmesi,
ğ) Yapılacak tüm düzenlemelerde hasta yararının gözetilmesi ile hastalara gerekli danışmanlık hizmetleri verilerek bilgilendirilmeleri ve personel-hasta iletişimini kolaylaştıracak uygulamalar yapılması,
esastır.
 
       Hastanemizde hastaların hekimlerini seçebilmeleri amacı ile Dr. Hekim Çalışma Takvimi de düzenlenmektedir.